Algemene Voorwaarden TechMies

De activiteiten (Techniekfabriek, Technique Clinique, Verjaardagsfeest en Maak iets met Techniek) worden door TechMies georganiseerd.

 1. Techniekfabriek; voor kinderen uit groep 3 t/m 5 met een minimum van 8 en een maximum van 10 kinderen.
 2. Verjaardagsfeest; voor kinderen uit groep 3 t/m 5 met een maximum van 8 kinderen.
 3. Technique Clinique; voor kinderen uit groep 4 t/m 6 met een minimum van 12 en een maximum van 15 kinderen.
 4. Maak iets met Techniek; voor volwassenen m/v met een minimum van 12 en een maximum van 15 volwassenen.


Offerte/opdrachtbevestiging

 1. Indien u een verjaardagsfeest bij TechMies vier weken van te voren reserveert garanderen wij de uitvoering ervan.
 2. Indien u Techniekfabriek lessen reserveert is Dynamo verantwoordelijk voor de afhandeling van de reservering.
 3. Indien u Technique Clinique lessen reserveert is TechMies verantwoordelijk voor de afhandeling van de reservering.
 1. Indien u Maak iets met Techniek lessen reserveert is TechMies verantwoordelijk voor de afhandeling van de reservering.
 2. TechMies is verantwoordelijk voor het aanleveren van deugdelijke materialen en/of gereedschappen.

Annulering Verjaardagsfeest

 1. Er is sprake van annuleringskosten wanneer het feest wordt afgemeld, te weten 50% van de opdrachtkosten bij annuleren tot 1 week voor de afspraak, 75% bij annulering tot 48 uur en 100% bij annulering van de afspraak de dag er voor of op de dag zelf. Er is geen sprake van annuleringskosten wanneer het feest minimaal twee weken van tevoren wordt afgemeld.

Kosten

 1. De prijs van een verjaardagsfeest bij TechMies gaat uit van een richtprijs. Afhankelijk van het aantal kinderen, gekozen werkstukken of andere wensen wordt de prijs bepaald.
 2. TechMies zorgt voor drinken en een snackje tijdens de activiteiten. Voor het verjaardagsfeest is het niet toegestaan taarten mee te brengen.

Betaling

 1. Het totale bedrag dient voor aanvang van het feest vooraf contant betaald te worden of bij aanvang van het feest al overgemaakt te zijn op rekeningnummer:
  NL65 RABO 0300 860 099 ten name van TechMies Amsterdam, onder vermelding van verjaardagsfeest Techniekfabriek plus de naam van de jarige.
 2. In geval van lessen bij de Techniekfabriek incasseert Dynamo het verschuldigde lesgeld.
 3. In geval van lessen bij Technique Clinique en Maak iets met Techniek ontvangt u twee weken voor aanvang een verzoek om te betalen. Wanneer u binnen deze termijn betaalt, garandeert TechMies deelname aan de activiteit.

Schade

 1. Indien er sprake is van een ongeval en/of schade ten tijde van de activiteit, waarbij een deelnemer(s) betrokken is, kan een beroep worden gedaan op uw (hun) eigen verzekering. De deelnemer(s) is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van TechMies als mede materiaal gehuurd door TechMies dat ten behoeve van de activiteit in gebruik wordt gegeven aan de deelnemer(s).
 2. Deelname aan activiteiten van TechMies is geheel vrijwillig. Alle betrokkenen tijdens de activiteit(en), participeren geheel op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen en/of schade TechMies of enig lid van de leiding in zijn functie of in privé, of enige volwassenen vrijwillig(st)er, daaronder begrepen staf of leiding, tijdens de activiteit in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade of gederfde inkomsten.

Tijden/tarieven

 1. De activiteiten bij TechMies duren anderhalf uur. TechMies zal op de afgesproken begintijd starten en stoppen op de aangegeven eindtijd.
 2. Wanneer de deelnemers van een verjaardagsfeest een half uur na eindtijd nog niet zijn opgehaald is TechMies genoodzaakt een extra uur in rekening te brengen tegen uurtarief.
 3. Het uurloon is vastgesteld op € 50,- exclusief 21% BTW.

Publicatie

 1. Door deze algemene voorwaarden te ondertekenen en/of aan te vinken bij reserveren geeft u toestemming dat eventueel gemaakte foto’s op de website van TechMies gepubliceerd mogen worden. De foto’s blijven eigendom van TechMies.
 2. Deelname aan een van de activiteiten betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.


TechMies behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

logodefthickstroke